KALİGRAFİ

        
En eski tarihlerden bu yana geliştirerek bu zaman kadar ulaşmış bir güzel yazı, süslü yazı yazma sanatı olarak bilinen kaligrafi çok eski tarihçeye sahip olmaktadır. İlk insanlardan tutunda Araplara, il Türklere, osmanlı devletine ve Müslümanlığa kadar her türlü milletin katkılarını ve eklenilen gelişmeleri içeriğinde barındırmaktadır. Harflerin süslü ve değişik şekillerde kağıda dökülmesi olarak bilinmektedir.
Hattat sanatı gerçek ustalartı tarafından yazıldığı zamanlarda; kişilerin duygularını kalem ile kağıda yansıtdığı söylenmektedir. Duyguların kaleme dökülüp okunmasından daha ince bir duyguyu içinde
barındırmaktadır. Öyle ki; kağıtta yazan kelimelerin anlamından ziyade; harflerin şekilleri ile nasıl bir
duygu sağanağı içerisinde olduğu belirtilmek istenmekte ve anlaşılmaktadır.
            
Kaligrafi için ise latin harfleri kullanırak güzel yazı yazma sanatı diyebiliriz.Hat sanatı'na göre öğrenmesi daha kolay olmakla beraber iyi bir kaligrafi ustası olmak uzun zaman alabilir. Kaligrafi de amaç değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe bürünmektedir. Genellikle dik ve yatay çizgilerden oluşan latin harflerini simetrik bir şekilde kağıda dökmek kaligrafinin en temel unsurlarından birisidir. Az bir zaman ve az bir kaynek ayırarak her kesimden insanın rahatlıkla öğrenebileceği bir sanat dalıdır. Ülkemizde halen pek çok kaligrafi ustası ve konuyla ilgili yazılmış pek çok kitap bulabilirsiniz.
Farklı yazı sistemlerinde farklı şekillerde, farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış olan kaligrafi, özellikle matbaa öncesinde büyük önem arz etmiştir. Bugün tipografi sanatıyla ilişkilendirilebilir ve sıklıkla yazı sistemlerine veya farklı hat kültürlerine göre sınıflandırılır: İslam hat sanatı(İslamş kaligrafi), Arap hat sanatı(Arap kaligrafisi), Pers hat sanatı(Pers kaligrafisi), Japon hat sanatı(Japon kaligrafisi), Çin hat sanatı(Çin kailgrafisi), Batı hat sanatı(Batı kaligrafisi), gibi. Modern hat sanatu işlevsel el ile yazılmış betiklerden ve tasarımlardan işaretlerin soyut bir şekilde ifade edildiği ve bazen bu soyutsal ifadenin harflerinin okunabilirliğinin yerine geçtiği güzel sanat eserlerine kadar geniş bir yelpazededir. Klasik hat sanatı tipografiden ve klasik olmayan yazı tiplerinden farklı olsada bir hat sanatçısı bu alanların hepsinde eser verebilir; karakterler tarihsel bir şekilde displene edilmiş olsalar da yazı anaında doğaçlama bir şekilde oluştururlar, değişken ve spontanedirler.-Tüm Hakları Saklıdır-

-www.kaligrafi.com.tr-